به گزارش روابط عمومی شرکت کربن ایران،روز شنبه 9 اردیبهشت ماه 1402 طی حکمی از سوی مدیریت حراست هلدینگ شرکت سرمایه ‌گذاری صنایع پتروشیمی، جناب آقای منصور کارونی ناصری  بعنوان مدیر حراست شرکت کربن ایران منصوب شد و مراسم معارفه ایشان در محل کارخانه و با حضور سرپرست شرکت کربن ایران و جمعی از مدیران  برگزار گردید.