گزارش تصویری از بازدید پتروشیمی شرکت کربن ایران

سرپست محترم شرکت کربن به همراهی بعضی از اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد، در تاریخ 25 تیرماه 1402 به بازدید پتروشیمی پرداختند.

——————————————————————————————

به گزارش روابط عمومی شرکت کربن ایران، دکتر حمزه کریمی، به همراهی دیگر مدیران ارشد در تاریخ 25 تیرماه 1402 از روند کار و خط تولید پتروشیمی کربن در اهواز بازدید کردند، در این میان برخی از کارشناسان درباره حوزه تخصصی خود به ارائه گزارش نیز پرداختند.
سرپرست محترم شرکت کربن ضمن بازدید، به جهت بالارفتن میزان بهره وری با کارگران نیز به گفتگو پرداختند.