به گزارش روابط عمومی شرکت کربن ایران،
ازسوی مدیریت عامل محترم هلدینگ تاپیکو، لوح تقدیر به لحاظ عملکرد و تولید در سال ۱۴۰۱ شرکت کربن ایران ، به سرپرست شرکت کربن ایران جناب آقای حمزه کریمی اهدا گردید.