جلسه طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت کربن ایران

در راستای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت کربن ایران، جلسه‌ای مورخ 26 تیرماه سال 1402، در محل دفتر مرکزی برگزار گردید.

——————————————————————————————

به گزارش روابط عمومی شرکت کربن ایران، با عنایت به سند تحول تاپیکو و در راستای نقشه تحول راهبردی آن بر مبنای محور تعالی سرمایه انسانی،
جلسه طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت کربن ایران، با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت کربن،در محل دفتر مرکزی برگزار گردید.

پی نوشت:

هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل افزایش انگیزه شغلی پرسنل و کارکنان، ارتقا سطح بهره‌وری، وفاداری سازمانی و استانداردسازی مشاغل می‌باشد.