جلسه بررسی عملکرد دوره 6ماهه ابتدایی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 شرکت کربن ایران با حضور اعضا ی هیأت مدیره و معا ونین و مدیران تاپیکو و اعضای هیأت مدیره و معاونین شرکت کربن ایران برگزار شد.

حمزه کریمی، مدیر عامل شرکت کربن ایران ،گزارش اقدامات ، فعالیت ها و برنامه هاودستاوردهای 6ماهه ابتدایی سال را تشریح نمود و بیان داشت شرکت کربن ایران در این دوره موفق به رشد 105درصدی سود خالص شرکت اصلی به ارزش 258 میلیارد تومان نسبت به سال گذشته شده است .

مدیر عامل کربن ایران عنوان داشت که با توجه به فعالیت 50 ساله تکنولوژی و تجهیزات شرکت اقدامات اساسی جهت افزایش بهره وری طی 6 ماهه گذشته صورت پذیرفت که ثمره آن تولید 144درصدی ظرفیت اسمی معادل 26/262 تن بود.

دکترسیفیان ، معاون و عضو هیأت مدیره تاپیکو ضمن تقدیر از مجموعه مدیریت کربن ایران ، به همدلی شکل گرفته بین پرسنل که  تحت تدبیر و درایت و مدیریت مجموعه صورت پذیرفته و تولید اولین بار دوده بهداشتی  Ptype و ثبت رکورد تولید و فروش 50ساله کربن ایران اشاره نمود و استمرار اینگونه فعالیت ها را الزامی دانستند.

با توجه به پوشش 125درصدی بودجه تحولی شرکت کربن ایران ، اعضای جلسه برنامه ریزی برای تعدیلات مثبت بودجه شرکت کربن ایران را تعیین و به جلسات کارشناسی آتی موکول نمودند.

دکتر زلفی، معاون شرکت سرمایه گذاری نفت،گازو پتروشیمی تأمین، بیان داشت عملکرد شرکت کربن ایران در رده شرکت های برتر هلدینگ تاپیکو می باشد که کسب و حفظ رتبه نخست این شرکت در صنعت دوده نشان از اعتماد شکل گرفته به مدیریت فعلی است. همچنین در ادامه عنوان نمودند با توجه به عملکرد مثبت و افزایش انتظارات هلدینگ تاپیکو از شرکت کربن ایران تسریع اجرای پروژه و افزایش ظرفیت صادرات در دستور کار مدیریت شرکت قرارگیرد.