دکتر کریمی مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره پس از رشد گزارش فعالیت 6 ماهه و ثبت رکوردهای تولید مقداری و فروش ریالی بیان داشتند ، اهداف اجرایی بنده درخصوص مجموعه کربن ایران شامل افزایش سودآوری و ثبات تولید حداکثری ، بروزرسانی و تعمیرات اساسی خطوط ، حمایت از پرسنل و سایر مسائل مربوط به حفظ شرایط پایداری شرکت می باشد.که به لطف خداوند متعال و همت پرسنل ، امروز شرکت کربن ایران جایگاه نخست و ویژه ای در صنعت کسب کرده است.

لازم به ذکر است در طول مسیر اجرایی شرکت علاوه بر توجه ویژه به مواردی چون تولید و فروش ، کلیه اقدامات لازم جهت اجرای موثر پروژه،از جمله رایزنی با افراد موثر در استان خوزستان جهت اجرای پروژه صورت پذیرفت . بیش از یازده زمین کاندید برای اجرای پروژه مورد ارزیابی دقیق گرفت و امروز با توکل به خداوند متعال همه ارکان شرکت برای اجرای پروژه آماده و تمامی الزامات محیا شده است . شرکت کربن ایران پس برای اجرای پروژه به عنوان پیشروترین واحد تولیدی انواع دوده در ایران خواهد شد.