پیام مدیر عامل

بسمه تعالی

صنعت و توليد به عنوان مهمترين زيرساخت توسعه اقتصادي کشور هنگامي كه از سرمايه انسانی با توان علمي بالا، متخصص،خلاق و ديدگاهی همراه با نوآوری برخوردار باشد زمينه ساز رشد، بالندگي، توسعه صنعتی و ايجادکننده اقتصادی پويا و توليد محور مي‌شود.
ما در شركت کربن ایران همواره تلاش نموده‌ايم با تمرکز بر مشتری مداری، تلاش مجدانه جهت نیل به کیفیت بالاتر تمامی محصولات و توجه ویژه به الزامات زیست محیطی به عنوان عضوی از جامعه جهانی مهیا باشيم و در تمام زمینه ها در جهت تامین تقاضای روزافزون مشتریان با تمام قوا تلاش كنيم و برای حرکت رو به جلو و دست یابی به موفقیت های آتی خود و كسب بازارهاي متعدد داخلي و خارجي به مدد باري تعالي،‌ حصول رضایتمندي مشتریان، خشنودی کارکنان، ارزش آفرینی پایدار برای سهامداران و ذینفعان باور داریم.
اميدواريم بتوانيم به مدد مديران و كاركنان زحمتكش و خدوم، با كار موثر و بهره وري بالا در جهت رشد روز افزون صنعت اين مرز و بوم گام های بلندتری برداریم.

دکتر حمزه کریمی
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره