هيات مديره

تصویر نام ونام خانوادگی سمت سازمانی تحصيلات تاريخ عضويت نوع عضویت سابقه اجرایی سوابق مهم اجرایی
علیرضا صدری رییس هیات مدیره کارشناس ارشد مالی 13/11/98 غیر موظف - سال کارشناس ارشد شرکت پترو پارس، 3 سال مدیر عامل شرکت شسکاپ 1 سال مدیر قرارداد های بین المللی شرکت هتکو
شکور شمس نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل کارشناس مهندسی شیمی 1/03/92 موظف مدیریت عامل سال مدیر کارخانه و رئیس بهره برداری شرکت شیمی بافت 4 سال مدیر عامل شرکت شیمی بافت 7 سال مدیر عامل شرکت کربن ایران
سید علی زرهانی عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 10/09/98 غیر موظف - مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین معاون مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه سینا مدرس دانشگاه و معاون منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
سید جلال الدین محمدی بیدک عضو هيأت مديره کارشناس ارشد فیزیک هسته ای 10/06/98 موظف - عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ریاست مرکز همبستگی دانشگاهیان (مهد) فارس
علیرضا مهر آبادی عضو هيأت مديره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 13/11/98 غیر موظف - عضو هیات مدیره شرکت کربن ایران