هیئت مدیره

نام ونام خانوادگی سمت سازمانی تحصيلات
محمد فارسی رییس هیات مدیره کارشناسی ارشد مهندسی نفت
شکور شمس نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل کارشناسی مهندسی شیمی
علیرصا مهر ابادی عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد MBA