شرکت کربن ایران در یک نگاه

تاریخچه
در سال 1351 شركـت ملـي صنايـع پتروشيمي بـا مشاركـت بـانـك تـوسعـه صنعـت و معـدن بـا يـكي از صاحب نـام تـريـن كـارخـانـجـات تـوليـد كننده دوده صنعـتي آمـريـكـا يـعنـي شـركـت كـابـوت Cabot Corporationقراردادي منعقد نمود .
عمليات ساختماني با نظارت مهندسين شركت ايراني و يك شركت آمريكايي بنام سيمون كاروز در اهواز آغاز گرديد كه پس از اتمام كار ساختماني و نصب ماشين آلات در دي ماه 1353 توليد خود را با ظرفيت ساليانه 14 هزار تن آغاز نمود . در بدو توليد با توجه به كيفيت خوب و مرغوبيت محصول ، خيلي سريع توانست بازارهاي داخلي كه عمده ترين آن كارخانجات تايرسازي بود را جذب نمايد .
به موازات پيشرفت و توسعه سريع در ايجاد كارخانجات تايرسازي ، لازم گرديد كارخانه كربن توسعه يابد و بهمين منظور در سال 1356 كليه مراحل براي افزايش توليد از ميزان 14 هزار تن به 16 هزار تن در سال انجام و شروع به خريداري ماشين آلات مورد نياز گرديد.
همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه 1357 تقريباً 80 درصد اقلام مورد نياز تهيه شده بود كه مابقي بعلت تحريم هاي آمريكا به حالت تعليق درآمد . در سال 1361 مجدداً‌ با همت شايسته مهندسين و كاركنان شركت كربن ايران و با كمك متخصصين شركت ملي صنايع پتروشيمي بقيه قطعات در كشور تكميل و توسعه مورد نظر بدون دخالت كارشناسان خارجي انجام و در نيمه اول سال 1361 با ظرفيت توليد 19 هزار تن كار خود را ادامه داد .
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي كاركنان شركت كربن ايران با سربلندي و افتخار بدون حضور نيروهاي خـارجي تـوليد را ادامـه داده و تـاكنون نيز بـدون وقفـه بـا كميـت و كيفيـت بسيار عالي كار را ادامه مي دهند بطوري كه ظرفيت واحد يك به 30 هزار تن در سال رسيده كه اين ميزان 30 درصد افزايش نسبت به ميزان طراحي را نشان ميدهد و كيفيت محصول نيز تا ميزان صد درصد عالي بهبود يافته است . اينگونه موفقيتها و افزايش توليد ، در راستاي رعايت الزامات زيست محيطي و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و حفظ استانداردهاي زيست محيطي ميباشد .
با توجه به نيازهاي روزافزون كارخانجات داخلي به محصولات دوده صنعتي جهت خوراك اوليه و همچنين اهميت صادرات و تأمين ارز و همسو شدن با شتاب رشد اقتصادي كشور ، گسترش كارخانجات كربن مورد توجه قرار گرفت و در سال 1368 طرح دوده صنعتي با هدف ايجاد يك كارخانه مشابه در مجاورت كارخانه فعلي با ظرفيت 20 هزار تن در سال به تصويب رسيد . بودجه اوليه معادل 13200 ميليون ريال و 20 ميليون دلار ارز و ارزش وارداتي محصولات معادل 21 ميليون دلار در سال پيش بيني گرديد . كليه مراحل طرح شامل مطالعات اوليه ، طراحي ، اجرا ، نصب و راه اندازي توسط متخصصين و كارشناسان مجرب ايراني انجام گرفت . فرآيند توليد دوده صنعتي يا كربن بلاك با استفاده از سيستم نوين DCS ( Distributed Control System ) تحت كنترل اتوماتيك ميباشد كه با استفاده از دانش فني متخصصين و كاركنان انجام مي گيرد كه اين كار نيز گام بزرگي در صنايع عظيم پتروشيمي محسوب مي شود .
درحال حاضر شركت كربن ايران با دو واحد توليدي و با ظرفيت توليد 50 هزار تن دوده صنعتي در سال مشغول بكار ميباشد . براساس سياست خصوصي سازي دولت جمهوري اسلامي ايران ، اين شركت در سال 1374 به شركت سهامي عام تبديل و به گروه شركتهاي سرمايه گذاري پتروشيمي پيوست . در حال حاضر اين شركت يكي از شركتهاي فعال بازار بورس ميباشد. اين شركت از بدو توليد ، خود را متعهد به رعايت استانداردهاي ملي( استاندارد ملي شماره 4328 ) و استانداردهاي بين المللي ASTM كه يكي از معتبرترين استانداردها در توليد كربن ميباشد و همچنين نظامهاي مديريت كيفيت دانسته و بهمين خاطر به اين شركت وجهه بين المللي داده است .
امروزه مي توان به جرأت ادعا نمود كه نام شركت كربن ايران بعنوان توليد كننده دوده صنعتي در ميان شركتهاي بزرگ و بين المللي جايگاه خاصي دارد و نتيجه آن صادر نمودن محصول به شركت“ ميشلن فرانسه” بزرگترين و معتبرترين توليد كننده لاستيك در دنيا مي باشد . نظر به رعايت كيفيت مطلوب محصولات توليدي و استقرار نظامهاي استاندارد و بمنظور حضور در رقابتهاي بين المللي و تأمين ارز مورد نياز ، اين شركت توانست محصولات خود را به 19 كشور در چهار قاره جهان صادر نمايد . محصولات اين شركت در انواع مختلف توليد ميشود كه تاكنون به تكنولوژي توليد 12 نوع كربن بلاك دست يافته ايم . اين توليدات خوراك بيش از 200 توليد كننده داخلي در رشته هاي توليد لاستيك ، ترميم تاير ،‌ كفش ، سيم و كابل ، قطعات اتومبيل ، لوله سازي ،‌ باطري سازي ، رنگ ،‌ مركب ، ‌پلاستيك و … ميباشد .