دوده نرم

N-550
مقاومت سایشی متوسطی دارد. دارای (انقباض) و تورم بعد از قالب گیری کم می باشد. قابلیت ارتجاعی نسبتاً بالایی دارد. در بدنه اصلی تایر، در چسب های زیر سازی، در لوله ها، پوشش کابل ها و در برخی موارد دیگر کاربرد دارد.

N-660
خاصیت استحکام بخشی متوسطی دارد. یک دوده با موارد استفاده بالا می باشد. در تایر گرمای کمی تولید می کند و در تمام الاستومرها کاربرد دارد.