شرکت کربن ایران
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ Tuesday,25 September 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

فعاليت های زيست محيطی
کنترل آلودگی هوا
 •   اندازه گیری ذرات معلق (10 PM و 5/2 (PM و گازهای محیطی ، گازهای خروجی از دودکش ها ، شدت صوت و پساب خروجی توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست . نتایج این اندازه گیری بصورت ماهیانه و همچنین در جلسه بازنگری مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
 • خریداری و نصب دستگاه نفلومتر ( اندازه گیری ذرات معلق محیطی ) در کارخانه . نتایج اندازه گیریهای توسط این دستگاه 24 ساعته بصورت ON LINE به محیط زیست استان وصل می باشد . نتایج اخذ شده به واحدهای مربوطه اعلام میگردد .
 • اصلاح سیستم بسته بندی با نصب دو دستگاه تمام اتوماتیک و استفاده از پاکتهای پرفراژ در راستای ملاحظات زیست محیطی .
 • تعریف پروژه های زیست محیطی در راستای کاهش تأثیرات زیبست محیطی به عنوان اهداف سالیانه نظام مدیریت زیست محیطی.
 • امکان بازدید روزانه از کلیه فعالیتهای سازمان و پی گیری رفع عدم انطباقهای احتمالی بوجود آمده در اثر فعالیتهای کارکنان .
تصفیه پساب خروجی
 • نصب سیستم فاضلاب صنعتی و انسانی از سال 74 در راستای استانداردهای زیست محیطی .
 • اقدام به تصفیه فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی پساب خروجی به میزان روزانه 250 متر مکعب .
 • انجام آزمایشهای مختلف بر روی آب خروجی توسط آزمایشگاه این شرکت و بصورت دوره ای توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست .
افتخارات زیست محیطی
 • دریافت گواهینامه ISO 14001 : 1996 از شرکت QMI در سال 1377 بعنوان اولین شرکت در استان خوزستان .
 • دریافت گواهینامه ISO 14001 : 1996 از شرکت IMQ در سال 1381
 • دریافت گواهینامه ISO 14001 : 2004 از شرکت GLC در سال 1385 .
 • دریافت گواهینامه ISO 14001 : 2004 از شرکت TUV NORD در سال 1389 .
 • دریافت لوح تقدیر " صنعت سبز " از ریاست محترم سازمان محیط زیست در سال 1379 .
 • دریافت گواهینامه " تعهد سبز " از جایزه ملی مدیریت سبز .
Untitled Page


 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013