شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

استانداردها و افتخارات شركت كربن ايران
افتخارات سال 1387
 • دريافت لوح تقدير شركت نمونه از اداره كار و امور اجتماعي
افتخارات سال 1386
 • دریافت پنجمين تندیس استاندارد بعنوان شرکت برتر کیفی استان از اداره كل استاندارد خوزستان
 • دريافت نخستين تندیس استاندارد ملي ايران از سازمان استاندارد بعنوان شركت برتر كيفي كشور
 • دريافت لوح تقدير صادركننده نمونه استان از اداره بازرگاني خوزستان
 • دریافت گواهینامه (( تعهد به تعالی )) برای سومین سال از جایزه ملی بهره وری
 • دریافت گواهینامه (( تعهد سبز )) ( سطح 3 ) از جایزه ملی مدیریت سبز
 • دریافت پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
 • تمدید گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه از سازمان استاندارد
افتخارات سال 1385
 • دریافت گواهینامه نظام مدیریت کیفیت ( ایزو 2000-9001 ) و گواهینامه نظام مدیریت محیط زیست ( ایزو 2004-14001) بصورت نظام تلفيقي از شركت GLC آلمان
 • دریافت گواهینامه قهرمان صنعت از دومین جشنواره قهرمانان صنعت
 • دریافت تندیس استاندارد بعنوان شرکت برتر کیفی استان از اداره كل استاندارد خوزستان
 • دریافت گواهینامه تعهد به تعالی از جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني ( وزارت صنایع )
 • تمدید گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه از سازمان استاندارد
 • تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
Untitled Page


 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013