شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

استانداردها و افتخارات شركت كربن ايران
افتخارات سال 1378
  • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه استان از استاندار خوزستان ( بازرگاني خوزستان )
افتخارات سال 1377
  • دریافت گواهينامه نظام مديريت محيط زيست ( ايزو 14001 ويرايش 1996 ) از شركت QMI كانادا
  • تمدید پروانه تحقيق و توسعه از وزارت صنايع
افتخارات سال 1376
  • دریافت گواهينامه نظام مديريت كيفيت ( ايزو 9002 ويرايش 1994 ) از شركت توف آلمان
  • دریافت لوح تقدير توليد كننده نمونه استان از اداره كل صنايع خوزستان
افتخارات سال 1372
  • دریافت لوح تقدير توليد كننده نمونه استان از اداره كل صنايع خوزستان
Untitled Page


  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013