شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

استانداردها و افتخارات شركت كربن ايران
افتخارات سال 1381
 • دریافت گواهينامه ايزو 9001 ويرايش 2000 و ايزو 14001 ويرايش 1996 تحت عنوان نظام مديريت تلفيقي از شركت IMQ ايتاليا
 • دریافت تنديس استاندارد به عنوان شركت برتر كيفي نمونه استان از اداره كل استاندارد خوزستان
 • دریافت لوح تقدير كارآفرين نمونه استان از اداره كار و امور اجتماعي خوزستان
 • تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
افتخارات سال 1380
 • دریافت لوح تقدير توليد كننده نمونه كشور از وزارت صنايع
 • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه استان از بازرگاني خوزستان
 • دریافت تنديس استاندارد به عنوان شركت برتر كيفي نمونه استان از سازمان استاندارد
 • تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
 • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه كشور از وزارت بازرگاني
 • دریافت لوح تقدير مؤدي نمونه مالياتي كشور از وزارت دارايي
 • دریافت لوح تقدير مدير تضمين كيفيت نمونه استان از اداره كل استاندارد خوزستان
افتخارات سال 1379
 • دریافت لوح تقدير صنعت سبز از سازمان محيط زيست
 • دریافت لوح تقدير توليد كننده نمونه كشور از وزارت صنايع
 • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه كشور از وزارت بازرگاني
 • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه استان از بازرگاني خوزستان
Untitled Page


 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013