شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

استانداردها و افتخارات شركت كربن ايران
افتخارات سال 1384
 • دریافت گواهینامه قهرمان صنعت از نخستين جشنواره قهرمانان صنعت
 • دریافت لوح تقدیر صادر کننده نمونه استان از بازرگاني خوزستان
 • تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از اداره كل استاندارد خوزستان
 • تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
 • تمدید گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه از سازمان استاندارد
افتخارات سال 1383
 • دریافت گواهينامه اهتمام به سرآمدي از جايزه ملي كيفيت ( سازمان استاندارد )
 • دریافت تندیس چشم الماس از انجمن مدیریت کیفیت آلمان
 • تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
 • تمدید گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه از سازمان استاندارد
افتخارات سال 1382
 • دریافت تنديس استاندارد به عنوان شركت برتر كيفي نمونه استان از اداره كل استاندارد خوزستان
 • دریافت گواهينامه اهتمام به سرآمدي از جايزه ملي كيفيت ( سازمان استاندارد)
 • دریافت گواهينامه تعهد به تعالي از جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني ( وزارت صنايع )
 • دریافت گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه از سازمان استاندارد
 • دریافت لوح تقدير صادر كننده نمونه استان از بازرگاني خوزستان
 • دریافت لوح تقدير از سازمان برنامه و بودجه به عنوان دقت واهتمام در ارائه اطلاعات آماري مورد نياز
 • دریافت لوح تقدیر تولید کننده نمونه کشور از وزارت صنایع
 • دریافت لوح تقدیر مسؤل تضمین کیفیت نمونه استان از اداره كل استاندارد خوزستان
 • تمدید پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي از اداره كل استاندارد خوزستان
Untitled Page


 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013