شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

فعاليتهاي زيست محيطي
فعالیت ها
 • تشکیل کمیته محیط زیست بمنظور راهبری فعالیتهای زیست محیطی
 • تهیه خط مشی ، نظامنامه ، روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری در واحدهای مختلف با همکاری واحدها بمنظور هدفمند نمودن فعالیتها . این مدارک و مستندات سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد .
 • تهیه جنبه های زیست محیطی کلیه فعالیتهای جاری در سازمان با همکاری واحدها . این جنبه ها با استفاده از یک دستورالعمل اولویت بندی شده و فعالیتهای مهم و بحرانی از اولویت بالایی برخوردار می باشند و تحت کنترل بیشتری قرار می گیرند .
 • با در نظر قرار گرفتن جنبه های مهم و بارز، اقدام به تهیه اهداف و برنامه ها ی زیست محیطی میشود
 • تعیین شاخص های این اهداف و پایش این شاخص ها در جلسات ماهیانه با استفاده از ابزار کارت امتیازی متوازن ( BSC ) در صورت خارج بودن از معیار پذیرش ، راهکارهای رفع عدم انطباق و اقدام اصلاحی مورد تصمیم گیری قرار می گیرد
 • نظر به استفاده از آب خروجی تصفیه خانه برای فضای سبز ( با اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی ) و همچنین شستشوی محوطه کارخانه که از یکطرف موجب کاهش مصرف آب و صرفه جویی گردیده و از طرف دیگر کاهش آلودگی محیط را نیز بهمراه داشته است. این اقدامات موجب گشته که مصرف آب از 15 متر مکعب در هر تن به 12 متر مکعب کاهش داشته باشد.
 • نظارت و کنترل فعالیتها توسط ممیزان داخلی ، تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه راهکار جهت بهبود امور در جلسه بازنگری مدیریت .
 • انجام ممیزی سالیانه توسط شرکتهای گواهی دهنده و پی گیری رفع عدم انطباقای اعلام شده . . .
 • برگزاری دوره های زیست محیطی برای کلیه رده های سازمانی و همچنین آموزش ممیزان با استفاده از مربیان درون و برون سازمانی .
 • همکاری با سازمانهای منطقه ای همانند محیط زیست در برگزاری مراسم های زیست محیطی همانند دوم اردیبهشت ( روز زمین پاک ) ، 29 دی ( روز هوای پاک ) ، هفته محیط زیست برای کارکنان و خانواده آنها با اجرای برنامه های متنوع همچون امکان بازدید مدارس اطراف کارخانه از کارخانه ، برگزاری مسابقه نقاشی ، مقاله نویسی برای کارکنان و فرزندان آنها ، به شرکت کنندگان در این برنامه جوایز نفیسی اهدا میگردد .
 • شرکت در نمایشگاههای استانی و کشوری مربوط به محیط زیست که با ایجاد غرفه و عرضه فعالیتهای زیست محیطی موجب تعا مل مفید با بازدید کنندگان میشود .
کاهش مصرف انرژی
 • تشکیل کمیته انرژی با رویکرد و افرادی جدید .
 • اقدام جهت آموزش مدیران ، سرپرستان با مفاهیم استاندارد EN 16001:2009 و تربیت ممیزان و کلیه دست اندرکاران حوزه انرژی با استانداردهای جدید .
 • کاهش آب مصرفی از 13 متر مکعب به 10 متر مکعب در یک تن تولید .
 • تغییر رویکرد استفاده از لامپهای کم مصرف بجای لامپهای رشته ای.
 • نظر به استفاده از آب خروجی تصفیه خانه برای فضای سبز ( با اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی ) و همچنین شستشوی محوطه کارخانه که از یکطرف موجب کاهش مصرف آب و صرفه جویی گردیده و از طرف دیگر کاهش آلودگی محیط را نیز بهمراه داشته است. این اقدامات موجب گشته که مصرف آب از 15 متر مکعب در هر تن به 12 متر مکعب کاهش داشته باشد.
فضای سبز
 • تشکیل واحد تنظیفات و فضای سبز و استفاده از خدمات پیمانکار با تجربه جهت نگهداری و توسعه فضای سبز موجود . مساحت موجود فضای سبز کارخانه حدود 3 هکتار می باشد که در حد معیار محیط زیست ( 25 در صد) می باشد .
Untitled Page


 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013