شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

اهداف کلان شرکت
بيانيه ماموريت شركت
  • ما اولين و با سابقه ترين توليدكننده كربن بلاك در خاورميانه هستيم كه پسماندهاي نفتي را به مواد اوليه با كيفيت براي صنايع لاستيكي داخلي و خارجي تبديل مي‌نماييم. رضايت مشتري، بهبود مستمر، حفظ محيط زيست و توسعه منابع انساني در كانون توجهات ما قراردارد.
بيانيه چشم انداز کربن ايران
  • ما اولين و با سابقه ترين توليدكننده كربن بلاك در خاورميانه هستيم كه پسماندهاي نفتي را به مواد اوليه با كيفيت براي صنايع لاستيكي داخلي و خارجي تبديل مي‌نماييم. رضايت مشتري، بهبود مستمر، حفظ محيط زيست و توسعه منابع انساني در كانون توجهات ما قراردارد.


  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013