شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

آخرين تركيب سهامداران شركت


نام سهام دار درصد سهام
شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 39 درصد
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملي ﴿سهامي عام﴾ 3/9 درصد
شركت سرمايه گذاري ملي ايران ﴿سهامي عام﴾ 4 درصد
شركت دوده صنعتي پارس 2 درصد
شركت گسترش تجارت هامون ﴿سهامي خاص﴾ 1/7 درصد
هامون كيش ﴿سهامي عام﴾ 1/6 درصد
سایر 47/8 درصد
جمع 100درصد  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013