شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

موارد مصرف انواع مختلف كربن بلاك در صنايع لاستيك


طبقه بندي ASTM خواص ايجاد شده در لا ستيك موارد مصرف در لا ستيك
N-220 تقويت كنندگي زياد ، مقاوم در برابر پارگي ، پروسس پذيري خوب عاج مخصوص تايرهاي جاده هاي ناصاف .
N-330 تقويت كنندگي متوسط زياد ، ضريب الاستيسيته متوسط ، قابليت پروسس خوب نخ تاير ، جداره تاير ، عاج ، اسكلت تاير ، قطعات اكسترودي
N-326 تقويت كنندگي متوسط تا زياد ، ضريب الاستيسيته كم ، ازدياد طول زياد ، مقاوم در برابر فرسايش و خمش و پارگي نخ تاير ، اسكلت تاير ، جداره تاير .
N-339 N-347 N-375 تقويت كنندگي زياد ، ضريب الاستيسيته زياد ، سختي زياد ، پروسس شدن عالي عاج ماشينهاي سواري ، قطعات هيدروليكي ترمز ، در محفظه هاي باتري .
N-539 داشتن مقاومت بالا در برابر پارگي و كشش ، قدرت تقويت كنندگي متوسط در تيوب ، روكش كابل و انواع شيلنگ استفاده دارد.
N-550 تقويت كنندگي متوسط تا زياد ، ضريب الاستيسيته زياد ، سختي زياد ، اكستروژن راحت ، تورم كم اسكلت تاير ، جداره تاير ، تيوب ، لوله لاستيكي ، رويه داخلي تاير .
N-660 تقويت كنندگي متوسط ، ضريب الاستيسيته متوسط ، خمش خوب ، مقاوم در مقابل فرسايش اسكلت تاير ، جداره تاير ، شيلنگ لاستيكي ، تخت كفش ، رويه داخلي تاير .
N-683 قدرت كشش بالا ، قابليت ارتجاع زياد، مدولوس بالا ، افزايش دهنده مقاومت سايشي قابل استفاده در انواع مختلف تيوب .
N-772 تقويت كنندگي كم ، ساختمان كوچك و با قدرت جهندگي بالا در تسمه پروانه ، لاستيك هواپيما ، مورد مصرف در قطعات حساس به فشار .

ساير موارد مصرف
تيوپ - ترميم تاير - واكس - كابل - باطري - كفش لوله - رنگ - كف پوش - شلنگ - تسمه نقاله


  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013