شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

مشخصات عمومي شركت


مشخصات عمومي شركت
تاريخ ثبت 1351سال
سرمايه اوليه 168 ميليون ريال
سرمايه اسمی در بدو ورود به بورس 3 ميليارد و 60 ميليون ريال
آخرين سرمايه اسمی 250 ميليارد ريال
زمان ورود به بورس سال 1373
مساحت کارخانه حدود 130 هزار متر مربع زمين و 23 هزار مترمربع زير بنا
تاريخ بهره برداری واحد 1 دی ماه 1353
تاريخ بهره برداری واحد 2 سال 1373
ظرفيت اسمی واحد 1 در طراحي 16000 تن، در توليد عملي 21000 تن
ظرفيت اسمی واحد 2 در طراحي 20000 تن، در توليد عملي 21000 تن
  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013