شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

ارتباط با ما
دفتر مركزي:
 •    تلفن :  9 – 88791648 021
 •    فکس : 88774748 021
 •    آدرس : تهران خيابان گاندي – شماره 113
 •    کد پستی :73111 -15179
دفتر سهام:
كارخانه:
 •    تلفن:  3-2270251 ،50-2270448 0613
 •    فکس: 2270299 0613
 •    آدرس: اهواز – ناحيه صنعتي كارون 
 •    صندوق  پستی: 3343-61335


 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

 • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013