شرکت کربن ایران
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ Tuesday,23 October 2018
English

www.IRAN-CARBON.com

معرفي محصول توليدي
  • دوده صنعتي (Carbon Black) يك افزودني بسيار مهم براي لاستيك ها مي باشد که الاستومرها را جهت بهبود خواص مكانيكي آنها تقويت مي نمايد. دوده جهت محافظت در مقابل نور، رنگ دهي و افزايش خواص عبوردهي استفاده مي شود و از طريق ” كاهش ميزان لاستيك(و قيمت آن) به كار رفته جهت حصول كارايي مكانيكي “ و ” افزايش كارايي عملكرد به صورت مقاومت سايشي“ سبب صرفه جويي در هزينه ها مي شود.


انواع دوده های توليدی
N – 539 N – 339 N – 220
N – 683 N – 347 N – 234
N – 772 N – 375 N – 326
N – 660 N – 550 N – 330

  • لازم به ذكر است كه اين شركت توانايي فني و تكنولوژيكي لازم جهت ساخت انواع ديگر دوده با توجه به نياز و سفارش مشتري و مشخصات تجهيزات كارخانه را دارا مي باشد .
  •   در زمينه بسته بندي محصولات توليدي جهت تامين نيازهاي مشتريان و ذينفعان با استفاده از پيشرفته ترين سيستم بسته بندي موجود توانائي تامين نيازمنديهاي مشتريان را با بهترين كيفيت دارا ميباشد .


  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013

  • Created by potrace 1.11, written by Peter Selinger 2001-2013