هیئت مدیره

تصویر نام ونام خانوادگی سمت سازمانی تحصيلات تاريخ عضويت نوع عضویت سابقه اجرایی سوابق مهم اجرایی
علیرضا صدری رییس هیات مدیره کارشناس ارشد مالی 98/11/13 غیر موظف - سال کارشناس ارشد شرکت پترو پارس، 3 سال مدیر عامل شرکت شسکاپ 1 سال مدیر قرارداد های بین المللی شرکت هتکو
شکور شمس نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل کارشناس مهندسی شیمی 92/03/01 موظف مدیریت عامل سال مدیر کارخانه و رئیس بهره برداری شرکت شیمی بافت 4 سال مدیر عامل شرکت شیمی بافت 7 سال مدیر عامل شرکت کربن ایران
سید علی زرهانی عضو هیات مدیره کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 98/09/10 غیر موظف - مدیرعامل شرکت عصر امین کارآفرین معاون مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه سینا مدرس دانشگاه و معاون منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
سید جلال الدین محمدی بیدک عضو هیات مدیره کارشناس ارشد فیزیک هسته ای 98/06/10 موظف - عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ریاست مرکز همبستگی دانشگاهیان (مهد) فارس
علیرضا مهر آبادی عضو هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 98/11/13 غیر موظف - عضو هیات مدیره شرکت کربن ایران